Az áruház használata

1. Az eladó adatai
Az Ön által vásárolt áruk eladója a - Happy Jump Bt.
cím: 2028 Pilismarót, Miklós deák utca 6, •
cégjegyzékszám: 11-06-009474- • adószám: -22186474-2-11
telefon/fax: - 06-33-470-106• Bankszámlaszám: CIB Bank: 10700361-49908600-51100005

2. Vásárlás

2.1. Áruházunkban a vásárlás elektronikus úton történik.    
2.2. Elektronikus Áruházunkban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik.

2.3. A Vevő a regisztrációval egyidőben, magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Vásárlási Feltételeket, kijelenti, hogy azt ismeri. Tisztában van a rendelés, és a teljesítés feltételeivel. Ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra.

2.4. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.


3. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

3.1. Az ezúton vásárolt termék jellemzői a konkrét termék leírásánál részletezve vannak.


4. A vételár és a szállítás költségei, a fizetési és szállítási feltételek, szállítási határidők


4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) is.

4.2. A vételáron felül a vásárlót terheli a szállítás költsége is, melyet a rendelés leadása közben a számlán megjelenik.


5. Szállítás és fizetés


5.1. Szállítás postai úton
A megrendelt terméket a megrendelés beérkezését követően a Magyar Posta a saját feltételei szerint szállítja ki a Vevő részére. A termék ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő postásnak az átvételkor kell kifizetni.

5.2. A termék megrendelésekor feltüntetett díjakon felül a Vevőt csak a szállítási díj terheli.

5.3. Az adott termék megrendelésének időpontja, a Vevő termék megvásárlására vonatkozó igényének az Eladóhoz történő megérkezésének időpontja.

5.4. Minden szállításunk a következő tulajdonjog- fenntartással történik: Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja magának, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Az ezen idő alatt bekövetkezett sérülésekért a vevő felel.


6. Az elállás joga

6.1. A Vevő a megrendeléstől a termék megrendelésének időpontját követő 24 órán belül indokolás nélkül elállhat. Erről telefonon, faxon vagy e-mail-ben tájékozatnia kell az Eladót.

6.2. Csak az Eladóhoz beérkezett faxok és e-mail-ek tekinthetők elállásnak. Abban az esetben, ha az email elveszett vagy nem a megadott időn belül érkezett meg, akkor a rendelés teljesítésre kerül.

6.3. Ha a Vevő a rendeléstől nem a megadott időben vagy módon áll el, akkor minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.

6.4. A Vevő viseli az elállás miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.


7. Egyéb feltételek

7.1. Személyes adatait, amelyeket a vásárlás során megad, és amelyek a vásárlás során jutnak az Eladó birtokába, az Eladó rögzíti, és titkosan kezeli azokat harmadik személynek a rendelések teljesítéséhez szükségeseken kívül át nem adja.

7.2. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül, a Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolóktól.

7.3. Az Eladót nem terheli felelősség az Interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, ami megakadályozhatja a zavartalan működést, valamint nem felelős a szoftver, a program, vagy más technikai hiba miatt bekövetkezett semmilyen hiányosságért. Az Eladó az ezzel/ezekkel kapcsolatos minden (kártérítési) felelősségét kizárja, amit a Vevő a regisztrációval kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

7.4. Az Eladó a mindenkori üzletpolitikájának megfelelően módosíthatja a termékek árait és a vásárlás feltételeit. Bármely módosítás, abban az időpontban lép életbe, amikor on-line megtalálható az áruház oldalain. A változások idején az áruház rövid időre zárva van.

Vissza

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Ön IP címe: 3.236.126.69
Copyright © 2010 Happy Jump, developed by VSO